MEDICINA XINESAacupuntura medicina china

La Medicina Xinesa és un sistema terapèutic que ha anat evolucionant de forma continuada al llarg de dos mil·lennis. És el resultat de l'observació, l'experiència i el pensament crític. La finalitat de la Medicina Xinesa és la recuperació de l'harmonia de la persona i la preservació del seu equilibri, animant el potencial d'autosanació. Per arribar a aquest objectiu, la pedra angular és el diagnòstic que es basa a esbrinar on hi ha la desarmonia a través de diferents preguntes, l'observació del pols i la llengua. Aquest tipus de teràpia va dirigida a qui pugui tenir un desarreglament a la pell, dolors articulars, reuma, ginecologia, problemes digestius, ansietat... Sense oblidar que la Medicina Xinesa motiva la preservació de la salut i té un paper rellevant en l'àmbit preventiu.

Medicina China Diagnostico

Les eines que s'utilitzen a la Medicina Xinesa per arribar i mantenir aquest equilibri-salut, son:

Acupuntura

Estimulació amb agulles de punts del cos que tenen un efecte molt específic, obtenint la lliure circulació de Qi i sang.

medicina china acupuntura

Moxibustió

Aplicació de calor amb uns puros elaborats amb fulles seques d'Artemisae Vulgaris als punts acupunturals i/o zones de dolor.

Fitoteràpia Xinesa

És l'utilització de matèries mèdiques com plantes o minerals per reforçar el potencial d'autocuració.

Tuina

Tècniques de massatge manual que busquen desbloquejar i regular el correcte funcionament dels teixits que formen l'organisme.

medicina china moxicombustion

Ventoses

Ús de petits cubs arrodonits, que gràcies a l'efecte del buit, s'apliquen sobre el cos, per tal d'estimular la sang i treure factors patològics com el fred, calor, humitat o vent.

medicina china ventosas

Auriculoteràpia i microsistemes

Són zones reflexes del cos les quals al estimular-les amb agulles, llavors o massatge, influïm sobre la resta del cos.

medicina china agujas